Vyjádření k ZOO Ústí nad Labem

UFO - Zoo

UFO zaznamenalo pozdvižení ze situace kolem ZOO ze strany medií a některých opozičních politiků a proto se zde budeme snažit celou záležitost kolem ZOO snad srozumitelně vysvětlit. 

V ZOO se vystřídalo za posledních 10 let mnoho ředitelů (jen náš rychlý průzkum), a všichni měli problémy s EAZA. Jediné řešení této situace byly investice do ZOO, o které všichni ředitelé žádali a nebylo jim nikdy vyhověno. Dokonce za ředitele Poživila byly zpracovány projekty, ale nikdy nebyly využity. 

Řeč je o částce okolo 500 mil. Kč. UFO si toho bylo vždy vědomo, a proto za poslední tři roky investovalo do ZOO nad rámec projektu ročně cca 10 mil. Kč na rekonstrukce, projekty a zpracování generelu. Tak vznikla třeba nově expozice tučňáků.

Co je EAZA?

Je to organizace, které ZOO platí nemalé roční příspěvky a která určuje pravidla pro chov zvířat a jejich podmínky. Navíc diktuje podmínky podpory projektů třeba v Asii. V rámci toho nařizuje, která zvířata je třeba utratit, protože nemají správný genofond,  nebo kam je lze eventulně předat. Třeba u žirafy nám zakázali ji pustit do volné přírody, ale doporučili raději utratit a ostatní žirafy vykastrovat. 
Jedinou výhodou je, že v rámci členství v EAZA nabízejí zvířata pro ZOO zadarmo, ale je třeba splnit podmínky pro jejich chov. 
Z toho vyplývá, že pokud bychom nebyli v EAZA, tak to neznamená, že v ústecké ZOO nebudou zvířata jako například sloni, orangutani a další, ale jen nebude uznán jejich chov. 
V ČR i EU je již mnoho ZOO, které vystoupily z EAZA a provozují chov zvířat bez svazujících podmínek se snahou nabídnout návštěvníkům co nejvíc zvířat. Případný prodej mláďat se děje na komerční bázi.

GENEREL 

UFO nechalo zpracovat Generel za svého funkčního období, byl dopracován v létě 2018 a jsou v něm tři varianty řešení situace ZOO. Vzhledem k volbám jsme jej nechtěli předkládat starému zastupitelstvu a čekali na složení nového. Nechali jsme zpracovat dva oponentní posudky, které byly pozitivní a nyní jej pan ředitel Končel předložil EAZA a i zde se líbil. Proběhla prezentace odborné komunitě a následně novému zastupitelstvu. 
Všichni byli spokojeni, projekt se líbil, ale bohužel stojí to 500 mil. Kč.  
Náš další krok bude předložení generelu na zastupitelstvu v prosinci a uvidíme, jak se k tomu postaví hlavně opozice.
Město jako zřizovatel ZOO tyto finance nemá. Abychom je získali, byli bychom nuceni přestat opravovat chodníky, silnice, školy, školky a zrušit další plánované projekty. 

TEXT EAZA
"Na základě doporučení členské a etické komise Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) se rada EAZA rozhodla udělit Zoologické zahradě Ústí nad Labem dočasné členství, a to na dobu dvou let. Rada EAZA dospěla k závěru, že ačkoli Zoo Ústí nad Labem obecně vzato v tuto chvíli splňuje standardy EAZA, stále tu existují nevyřešené problémy, které výše uvedené rozhodnutí opravňují. Největší obavy panují ohledně životních podmínek zvířat. Několik pavilonů v současnosti nenaplňuje potřeby zvířat, jež v nich žijí, což je třeba prioritně vyřešit. Výkonné kanceláři EAZA byl dodán harmonogram schválení generálního plánu a je EAZou podporován."

CO TO ZNAMENÁ?
Není zrušena licence EAZA, ale dostali jsme dvouletou podmínku na nápravu připomínek, a to k chovu zvířat. Pro chov nevyhovují hlavně pavilony orangutanů a slonů. Jejich rekonstrukce by stála zhruba těch 500 mil. Kč. Zastupitelé tedy rozhodnou, jestli tyto finance na úkor jiných investic město má, nebo je umí sehnat a zachová odchovy mláďat, nebo je neumí sehnat, a budeme mít jen zvířata bez uznaného chovu. 

Za UFO prosíme, vynechme osobní útoky, jde o to, aby měli kam chodit rodiče s dětmi a seznamovali se přírodou a zvířaty. Jde nám všem přece o stejnou věc.