Program 2018-2022

Program Ústeckého fóra občanů pro období 2018 až 2022 JDE TO BEZ PARAZITŮ A KORUPCE

 • DO ÚSTÍ JEN ZA PRACÍ A VZDĚLÁNÍM, NE ZA DÁVKAMI
 • HOSPODAŘENÍ PRO ROZVOJ A SPOKOJENOST OBČANŮ
 • NOVÉ BYTY MÍSTO UBYTOVEN
 • VÍCE SLUŽEB A VHODNÉHO BYDLENÍ PRO SENIORY
 • INVESTICE DO KVALITY MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ
 • PODPORA SPORTU, KULTURY A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
 • Zavedli jsme omezení na výplaty doplatků na bydlení. Došlo k uzavření dvou ubytoven a odchodu desítek nepřizpůsobivých z města. Budeme pokračovat v boji proti obchodníkům s chudobou. Zabráníme zřizování účelových ubytoven pro umístění lidí na dávkách z celé republiky.
 • Vykoupíme nemovitosti ve vyloučených lokalitách a přebudujeme je na domy se startovacími byty s přiměřeným nájemným pro mladé rodiny, seniory a absolventy univerzity. Máme projekty a podpoříme výstavbu kvalitního bydlení vyššího standardu, například na Severní Terase
 • Výrazně jsme oddlužili město, odstavili kmotry od koryt a uspořili transparentností soutěží o veřejné zakázky desítky milionů korun, abychom je mohli investovat do infrastruktury a služeb pro obyvatele. Úspěšná pravidla hospodaření chceme prosazovat i na úrovni městských obvodů. Máme rozpracované, hotové a v řadě případů již zahájené projekty.
 • Vybudujeme v krátkodobém horizontu nejméně 600 nových parkovacích stání, do roku 2022 celkem až tisíc parkovacích míst.
 • Dostavíme venkovní areál u plavecké haly na Klíši včetně mnoha vodních prvků pro děti, a to do jara 2020. Vznikne tak v Ústí nový vodní svět.
 • Naplno využijeme potenciál řeky Labe. Budeme nakupovat vhodné pozemky podél řeky pro další rozvoj města v centru, na Střekově, ve Vaňově a na dalších místech. Vybudujeme mola a přístaviště malých lodí v prostoru za Zanádražím, vytvoříme klidovou zónu pro obyvatele Ústí nad revitalizací přístavu v Krásném Březně, podpoříme vybodování přístaviště v Brné a dokončíme projekt oživení střekovských břehů pro rodinnou relaxaci, sportování a komunitní aktivity. Budeme podporovat říční přepravu a vodní sporty. Dlouhodobou vizí je přístav na dolním toku Bíliny s propojením na jezero Milada.
 • Vrátíme ústecké ZOO její lesk a věhlas, zajistíme rozvoj ZOO dle zpracovaného plánu dvaceti až třiceti miliony korun ročně. Zahrada bude mít nová parkoviště a zázemí, herní, občerstvovací a odpočinkové zóny.
 • Vybudujeme volnočasový areál na Větruši, postupně s rekordně dlouhou bobovou dráhou, lanovým centrem, herními prvky, minigolfem, běžeckými tratěmi, dětskými hřišti a mnoha atrakcemi.
 • Zavedli jsme a v dalších letech zachováme svoz odpadů pro občany zdarma.
 • Zpřístupníme Střížovický vrch pro cyklistiku a další sportovní a volnočasové aktivity Ústečanů.
 • Zavedli jsme a zachováme příspěvek na slevy v MHD pro děti, studenty a seniory, budeme zkvalitňovat a modernizovat městskou dopravu.
 • Budeme postupně revitalizovat parky a veřejná prostranství pro relaxaci, sport, setkávání komunit a kulturní akce. Postavíme nové běžecké a bruslařské dráhy, workoutová, padelová nebo street basketbalová hřiště. Připravíme lokality pro odpočinek a klidné posezení v parkových areálech.
 • Zajistíme stovky nových ubytovacích míst a bytů pro ústecké seniory. Využijeme k tomu i rekonstrukce nevyužitých budov.
 • Výrazně podpoříme seniory zajištěním dotované přepravy k lékaři či pro léky a imobilním občanům umožníme dopravu po městě prostřednictvím služby dopravního podniku.
 • Poskytli jsme a budeme dál poskytovat seniorům zdarma prostory Domu kultury na několik dnů v týdnu pro jejich setkávání, zábavu, kroužky a besedy. Chceme nyní v každém městském obvodě vybudovat komunitní prostor pro setkávání seniorů. Dál se budeme řídit doporučeními Rady seniorů pro zlepšení kvality života ve městě, navýšíme dotace na aktivity seniorů.
 • Využijeme všechny dostupné a přínosné moderní technologie pro zrychlení a zkvalitnění práce úřadů a služeb pro obyvatele. Modernější a chytřejší by měla být administrativa, systém parkování, městská doprava a další služby.
 • Snížíme současnou výši daně z nemovitostí, která sice přinesla o něco více peněz do rozpočtu, ale již několik let odrazuje investory od výstavby a podnikání v Ústí nad Labem. Chceme zatraktivnit Ústecko pro potenciální investory a nové obyvatele.
UFO - Ústecké Fórum Občanů