Senátní volby

Transparentní účet: 8098886060/5500

DÁRCI SENÁTNÍ VOLBY

MUDr. Jiří Madar, ortopedická ambuance, Rembrandtova 382/6, 40001 Ústí nad Labem, IČ 40249689, 50 000 Kč

Bc. Martin Prachař, nar. 25.10.1974, bytem Březová 1625/41, 400 03, Ústí nad Labem, Střekov  150 000,- Kč

Petr Křivan, nar. 13.11.1982, bytem Peškova 523, Ústí nad Labem, 100 000,- Kč

Ing. Věra Nechybová

Chránit slabé, podporovat pracovité a slušné

Vážení přátelé, milí voliči,

kandiduji ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky za širší region Ústecka. Aby do našeho regionu plynuly investice, musí se spojit síly poslanců a senátorů. Chci spojovat patrioty bez ohledu na politickou příslušnost ve prospěch regionu a celé země. V době ekonomického ohrožení českých rodin chci prosazovat podporu pro celou střední třídu. Podporu systémovou, ne nahodilou a ponižující. Dlouhodobě se chci na půdě senátu věnovat sociální spravedlnosti, ochraně seniorů a rozvoji infrastruktury měst a obcí.

REVIZE SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU

Stát vydá na dávkách stovky miliard korun. Ne všechny dávky ale plní účel pomoci v nouzi. Nedokonalá legislativa spolu s nedůslednou kontrolou podporují vytváření trvalé závislých komunit na příjmech ze sociální sítě. Revize sociálního systému je nutná! Důsledky deformovaného sociálního systému jsou dlouhodobá umělá nezaměstnanost, demotivace lidí, kteří pracují i za nízké mzdy, rozrůstání vyloučených lokalit se zhoršenou bezpečnostní situací či ztráta hodnoty nemovitostí. Systém výplaty dávek a kontrol musí být přehledný a transparentní pro státní správu a samosprávu. Musí platit hygienické normy bydlení, cenové mapy obvyklých nájmů, podmíněnost výplat dávek školní docházkou. Podpora by se naopak měla rozšířit na nízkopříjmové rodiny pracujících. Odpovědnost a slušnost musí být mezi základními kritérii pro poskytnutí státní podpory.

ROZVOJ MĚST A OBCÍ BEZ PŘEKÁŽEK

Zasadím se o dynamický regionální rozvoj, o kvalitní legislativu pro stavitele, pro města a obce o lepší podmínky pro projekty obnovy infrastruktury, o více peněz do městských a obecních rozpočtů z daňových výnosů pro služby občanům. Lidé si mohou postavit dům nebo koupit byt, ale chodníky, silnice, školky, školy, hřiště, vodovody, kanalizaci, svozy odpadu a rozumnou dopravu sami nepořídí. Jen na Ústecku je deficit stavu infrastruktury v řádech miliard. Chtěla bych se také podílet na normách, které umožní rychlejší demolice vybydlených domu ve vyloučených lokalitách, aby se lokality proměnily s novou výstavbou.

OCHRANA SENIORŮ A ZRANITELNÝCH

Budu prosazovat vyšší stupeň ochrany seniorů a zranitelných osob, například samoživitelek, při razantním zdražení základních životních potřeb. Zasadím se o větší dostupnost domácí zdravotní péče a pečovatelských služeb. Vyšší ochranu si senioři zaslouží i v oblasti ochrany spotřebitele, například při sjednávání smluv na odběr energií. Jsem proti zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu a procentní valorizaci penzí bez ohledu na výši důchodu. Senioři musí dostat více prostoru ve svých obcích zapojením do rozhodování samosprávy.

Vážení přátelé, milí voliči,

jsem po letech praxe ve státní správě a samosprávě vybavena znalostmi a zkušenostmi pro práci v senátu. Dovoluji si požádat o Váš hlas a slibuji, že má rozhodnutí budou vždy opřena o přání a potřeby obyvatel Ústecka.

Aktuality

video

Facebook video

Casting na herce se blíží… Jaký žánr pro další čtyři roky preferujete? Nebuďte lhostejní, přijďte k volbám! Video najdete na našem facebooku.