Volební program 2022 – 2026

Víme jak na to!

Bezpečné Ústí 

„pro naše děti, pro nás i naše rodiče z řad seniorů“
 • Navýšíme počet v ulicích na 200 strážníků.
 • Spuštění technologicky zmodernizovaného centra Městské policie – efektivní kamerový systém.
 • Zajistíme bezpečné cesty dětí do školy.
 • U Hlavního nádraží a v centru města bude vymáháno dodržování pořádku.
 • Zvýšíme frekvenci kontrol v částech města, kde se Ústečané necítí bezpečně.
 • Nepřizpůsobivé občany budeme více kontrolovat a pokutovat.
 • Využijeme možnosti zákona o vyhoštění z města s následnou důslednou kontrolou. V současné době není tato zákonná možnost vykonávána prostřednictvím městské policie.
 • Budeme pokračovat v programu asistentů prevence kriminality.
 • Zbavíme se drogově závislých v centru města Ústí. Přerušíme koloběh scénáře: „Jdu si pro sociální dávku, koupím drogu, kterou aplikuji za Barborkou na hřišti a pak jdu vyměnit jehlu do K-centra ke školce“.

V čistém a prosperujícím městě

 • Zachováme bezplatný svoz odpadu.
 • Prosadíme větší investice do úklidu města Ústí. „Nad rámec státních dotací město Ústí navýší finance pro založení pracovní úklidové skupiny 20 – 30 lidí, kteří budou uklízet centrum města.“
 • Zřídíme „technický podnik“, který bude pravidelně uklízet město.
 • Navýšíme finance pro využití VPP v městských obvodech.
 • Zkvalitníme péči o městskou zeleň.

Doprava a oprava komunikací v Ústí

 • Navýšíme rozpočet na opravy silnic a chodníků ve městě.
 • Zrušíme modré zóny na Klíši. Zvýšíme počet parkovacích míst, rychle i bez změny územního plánu.
 • Zřídíme „technický podnik“ města, který bude rychle a efektivně opravovat lokální díry a výmoly na silnicích a chodnících.
 • Dotáhneme do konce námi zahájený projekt vodíkové městské dopravy.
 • Prosazujeme výstavbu vysokorychlostních tratí (VRT) formou podzemní varianty – klíčová trať Praha – Drážďany.
 • Podpoříme budování dobíjecích stanic na elektroauta.
 • Vybudujeme Městské autobusové nádraží a městský informační systém

V přátelském pro celou rodinu

„Kultura v Ústí“
 • Zachováme Severočeské divadlo i přes negativní postoj některých politiků. „divadlo patří do města“
 • Naplníme námi zpracovanou kulturní koncepci města Ústí nad Labem: „Kulturní dům a Letní kino“
 • Přivedeme kulturu do ulic, podpoříme kulturní a hudební festivaly, které povedou k oživení města.
 • Vytvoříme bezplatný informační portál z kulturních a sportovního akcí v Ústí.
 • S finanční podporou mohou počítat divadla, knihovny a letní kino, kulturní domy a společenské akce, které slouží ke zviditelnění města.
„Volnočasové aktivity v Ústí“
 • Zvýšíme dotace do našich škol a Domu dětí a mládeže, aby rodiče ušetřili za kroužky.
 • Z revitalizujeme parky a veřejná prostranství pro setkávání komunit a každodenní vyžití.
 • Podpoříme oživení okolí města = projekt „Telnice“ sportovně relaxační území pro běžecké a sjezdové lyžování, cykloturistiku a pěší turistiku, podobně jako je tomu například na Klínovci.
 • Maximálně využijeme potenciál řeky Labe. Vybudujeme přístaviště a mola pro malé lodě v prostoru „Za nádražím“, podpoříme vybudování přístaviště v Brné.
 • Podpoříme říční přepravu a vodní sporty.
 • Dokončíme projekt oživení střekovských břehů pro rodinnou relaxaci, sportování a komunitní aktivity.
 • Vrátíme se k námi zpracované studii volnočasového areálu na Větruši s bobovou dráhou, lanovým centrem, herními prvky, minigolfem a mnoha dalšími atrakcemi.
„Sport v Ústí“
 • Vrátíme se k sportovní koncepci schválené všemi zastupiteli. Nebyla dodržována, krátily se finance proti plánovanému navyšování dle koncepce a dopady jsou jasně viditelné.
 • Podpoříme vrcholové a výkonnostní sporty a tím i podpoříme propagaci města Ústí nad Labem. Podpoříme místní sportovní talenty všech věkových kategorií.
 • Podpoříme amatérské sportovní kluby.
 • Vrátíme financování školních sportovních klubů formou šeků
 • Rozšíříme cyklotrasy včetně in-line tras a trasy pro pěší turistiku s možností zajetí do centra.
 • Podpoříme výstavbu nových a obnovu stávajících hřišť pro děti i širokou veřejnost.
 • Po získání dotací vybudujeme multifunkční halu ve Všebořicích.
 • Upravíme parametry na hokejbalovém hřišti na Severní Terasa.
 • Vybudujeme druhou ledovou plochu.

Školství v Ústí

 • Zajistíme bezpečnost personálu škol ve vyloučených lokalitách včetně účasti Městských strážníků ve školách.
 • Zvýšíme investice do stávajících školských budov včetně školního vybavení.
 • Postaráme se o bezpečný návrat dětí ze škol, a to zavedením kamerového systému i dostatečného počtu strážníků v ulicích.
 • Zvýšíme počet mateřských škol.

Využití potenciálu UJEP ke spolupráci s městem

 • Na základě požadavků města, školek a škol se budeme snažit zapojit studenty UJEP do analýz a řešení problému v rámci grantů města.
 • Budeme motivovat studenty UJEP, aby v našem městě zůstávali i po svém studiu

Ústí pro důstojné stáří a motivující sociální politiku

 • Zajistíme větší počet lůžek v Domovech pro seniory.
 • Zajistíme dostupnou pečovatelskou službu.
 • Vybudujeme samostatný azylový dům pro matky a děti mimo domov pro seniory.
 • Budovu v Hoření přebudujeme na 100 bytů pro seniory s pečovatelskou službou.
 • Poskytli jsme a budeme dál poskytovat seniorům zdarma prostory Domu kultury pro jejich setkávání, zábavu, kroužky a besedy.

Ústí jako odpovědné město

„Efektivní samospráva v Ústí“
 • Zrevidujeme Strategický plán rozvoje města do roku 2030 a uděláme jasný a dosažitelný akční plán.
 • Maximálně využijeme dotační příležitosti pro rozvoj města Ústí.
 • Snížíme počet placených politiků na magistrátu i v obvodech, ušetříme na provozu města, ne na našich občanech.

Zoo Ústí jako rodinný park pro všechny 

 • Je nutné se kouknout na Zoo jako na moderní rodinný park. Chceme prosazovat koncepci pana Petra Fejka a dáme naší zologické zahradě novou energii.
 • Zajistíme financování projektů nutných pro její rozvoj a to z dotačních programů, nebo partnery pro tento projekt.

Rozvojové projekty města Ústí – město 21 století

 • Vybudujeme městskou tržnici mezi OC LABE a OC FORUM.
 • Jezero Milada – aktivní řešení územního plánu a jeho změny, tak aby umožňoval rozvoj této lokality.
 • Budeme se snažit vrátit bydlení do města podporou výstavby bytových domů – dostavbou proluk apod. Místo „sídlišť naležato“, které roztahují město do krajiny a vynucují si stále větší přesun cestujících od veřejné dopravy k individuální automobilové, což si pak vynucuje další výdaje z městského rozpočtu na výstavbu dalších parkovišť na úkor zeleně.
 • Vyřešíme problémové místo budovy bývalého Hotelu Máj.
 • Vyřešíme nedokončený projekt „díry na Míráku“.
 • Nechceme dovolit další obchodní centra v centru města.
 • Chceme spolupracovat se soukromými vlastníky stávajících průmyslových zón (areál bývalého PKAZ Užín, Předlice ad.) pro využití smysluplnými podnikatelskými záměry.
 • Podpoříme rozvoj podnikání na našem území, pro které vytvoříme investiční pobídky.
 • Chceme motivovat majitele nemovitostí k investicím do vzhledu objektů.
 • Na městských pozemcích zahájíme novou bytovou výstavbu a rozšíříme stávající bytový fond.

Ústí jako chytré a ekologické město 

 • Instalace fotovoltaických panelů na veřejných budovách.
 • Zajistíme modernější administrativu, systém parkování, městskou dopravu a další služby.
 • Vybudujeme přepážkové centrum jako službu pro občany. Zavedeme moderní technologie pro zrychlení a zkvalitnění práce úřadů i služeb pro Ústečany.

Aktuality

video

Facebook video

Casting na herce se blíží… Jaký žánr pro další čtyři roky preferujete? Nebuďte lhostejní, přijďte k volbám! Video najdete na našem facebooku.

Přečíst článek »

Volební výsledky

UFO bude sledovat volební výsledky v sobotu dne 24.9.2022 od 16 hodin v K klubu Kulturního domu v Ústí nad Labem (vchod z parkoviště u Domu dětí  a mládeže)

Přečíst článek »

Vyšehrad: Fylm

Už je rozhodnuto! Spočítali jsme všechny vaše komentáře a jako vítězný film pro promítání 19. 8. jste vybrali Vyšehrad: Fylm. Děkujeme za vaše hlasy. Uvidíme se už za

Přečíst článek »